Notarieel examen 2001

Juist-fout / Ja-nee

II.15. vraag - antwoord : Julie en Hortense FOLIE zijn enige kinderen van de echtgenoten FOLIE-CALINE. Hun vader is meer dan 10 jaar geleden overleden. Hun moeder is een terminale kanker-patiente. Julie wenst haar jongere zus Hortense, licht mentaal gehandicapt, te bevoordeligen en ook geen successierechten te moeten betalen bij het overlijden van haar moeder.

    Zij verzoekt haar notaris een akte op te stellen waarbij zij nu reeds verzaakt aan haar voorbehouden erfdeel op de nalatenschap van haar moeder.

        Mag de notaris ingaan op haar wens ?