Notarieel examen 2001

Juist-fout / Ja-nee

II.6. vraag - antwoord : Albert Grotenbril overlijdt en laat na, naast zijn echtgenote en zijn drie kinderen geboren uit hun huwelijk, zijn buiten het huwelijk geboren, door hem erkend kind,  Cesar Battar. In zijn testament heeft hij bepaald dat Cesar zijn voorbehouden erfdeel in waarde zou ontvangen, ter uitsluiting dus van goederen in natura. Dit testamentair beding :

A.    Moet door Cesar geëerbiedigd worden.

B.    Moet door Cesar slechts geëerbiedigd worden indien hij overspelig kind is.

C.    Moet door Cesar niet geërbiedigd worden: hij heeft altijd het recht zijn voorbehouden erfdeel in natura op te eisen.

D.    Moet door Cesar slechts geëerbiedigd worden wanneer hij niet meer bij zijn ouders gedomicilieerd is bij het overlijden van zijn vader.

E.    Moet door Cesar slechts geëerbiedigd worden indien hij overspelig kind is geboren tijdens het huwelijk, indien hij tijdens zijn minderjarigheid niet in het gezin van zijn vader werd opgevoed en indien de kinderen geboren uit het huwelijk het vragen.

F.    Moet door Cesar slechts geëerbiedigd worden in het geval hij geboren is vóór het Arrest Marx van het Europees Hof van de Rechten van de Mens.

Eén enkele bewering is juist. Dewelke en waarom ?