Notarieel examen 2001

Juist-fout / Ja-nee

II.9. vraag - antwoord : In België moet een financieel plan opgesteld worden vóór de oprichting van een handelsvennootschap. Dit financieel plan:

A.    Moet onder de minuten van de notaris neergelegd worden

B.    Moet het voorwerp uitmaken van een akte waarvan het brevet aan de partijen wordt overhandigd

C.    Het financieel plan wordt aan de notaris in bewaring gegeven

D.    Het financieel plan mag door de notaris vernietigd worden na verloop van een termijn van drie jaar na de inbewaringgeving   

Eén enkel van deze beweringen is juist. Dewelke en waarom ?