Notarieel examen 2001

III. Akte te verbeteren

Fouten, onjuistheden of vergetelheden : Aanhef - Verschijning - Prijs - Slot

- alle cijfers dienen voluit geschreven te worden

- geen afkortingen in notariele akte

- Bankrekeningnummer: 1 cijfer te weinig

- artikel 203 W. Reg. niet vermeld (merkwaardig dit overgeschreven te hebben van de modelantwoorden, want er staat wel vemeld)


PRIJS EN BETALING
Na lezing te hebben gekregen van artikel 203 eerste lid van het Wetboek der Registratierechten verklaren de partijen deze verkoop te hebben gedaan en aangenomen mits de prijs van VIJFENTWINTIG MILJOEN FRANK (25.000.000 BEF).
De verkoper verklaart deze som ontvangen te hebben als volgt:
-    voorafgaandelijk aan deze: tien miljoen frank.
-    op heden het saldo, of 15.000.000 BEF, door middel van een gecertifiÎerde bankcheque op de bank FORTIS, nr 56.9876 van de rekening nr 290-521000-17
Waarover volle en definitieve kwijting, onder voorbehoud van incassering.