Notarieel examen 2001

III. Akte te verbeteren

Fouten, onjuistheden of vergetelheden : Aanhef - Verschijning - Slot

ZIJN VERSCHENEN:


- huwelijkscontract "niet behouden" (dateert van na 14/7/1976)