Notarieel examen 2001 : Consultaties-Clausules

Vragen om een clausule op te stellen

2. Overdracht van een handelszaak. B. Stel de clausule op met betrekking tot het voorwerp van de overdracht (beschrijving ervan).

3. Aankoop van een appartement : B. Hoe zou U de clausule in de compromis opstellen in verband met de kostenregeling van de medeeigendom ?

4. Onderhoudsgeld tussen echtgenoten bij eot: B. Stel een duidelijke en sluitende formulering op voor de regeling van het onderhoudsgeld :

Examenvragen om een clausule op te stellen : 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006