Notarieel examen 2001

Consultaties-Clausules

IV.2.    Notaris Theofiel Oegeweyd wordt verzocht de overdracht voor te bereiden — authentiek of onderhands — van de handelszaak van een populaire taverne “T'Ongeloof”, uitgebaat door René Pintjesbier, te Halle, Lambikplein, 5.
     René Pintjesbier huurt het onroerend goed waarin hij zijn zaak uitbaat van de Brouwerij Vannaecht, eigenares van het goed. De huur werd ondertekend op 24 november 1972 met ingang op zelfde datum, voor een duur van 9 jaar. Zij werd vernieuwd op de vervaldagen.
    René Pintjesbier is 68 geworden en wenst een welverdiende rust te nemen. Hij heeft een mondeling akkoord met Albertus Roodenbak, die akkoord gaat om zijn handelszaak over te nemen en verder uit te baten. De overdrachtprijs bedraagt 5.000.000 BEF. Albertus Roodenbak neemt uiteraard de huur met alle rechten en verplichtingen over.
A.    Waarop moet de notaris letten en welke formaliteiten dient hij te verrichten vooraleer de overdracht kan ondertekend worden
B.    Stel de clausule op met betrekking tot het voorwerp van de overdracht (beschrijving ervan)