Notarieel examen 2001

Consultaties-Clausules

IV.3.  Justine Gruutenair wenst een appartement aan te kopen op de 6e verdieping van de Keizer Kareltoren, te Mechelen. Dit appartement is reeds meer dan drie jaar ingekohierd, is vrij van huur,  en heeft een KI van 55.000 BEF.
    Justine Gruutenair heeft reeds verschillende eigendommen, maar nog geen appartement, en is totaal onwetend over de bijzonderheden van het medeëigendoms-regime.
    Zij vraagt aan haar notaris raad en voorlichting in verband met het opstellen van de de aankoop-compromis.

    A.    Welke informatie en raadgevingen zou U als notaris, aan de kliënte geven in dit verband?

    B.    Hoe zou U de clausule in de compromis opstellen in verband met de kostenregeling van de medeeigendom ?

C.    Welke bijkomende verplichtingen dient de notaris na te komen bij de voorbereiding van de notariële koopakte ?