Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.1. vraag - antwoord : Wanneer echtgenoten, gehuwd onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap, een stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten en
toebedeling van de gemeenschap aan de langstlevende, willen aannemen

A. moeten zij de grote procedure volgen met name inventaris en homologatie door de rechtbank.

B. kunnen zij de kleine procedure volgen, met name zonder inventaris en zonder homologatie door de rechtbank.

C. moeten zij de grote procedure volgen, met publicatie in het Belgisch Staatsblad en homologatie door de rechtbank, maar zonder voorafgaande inventaris.

D. moeten zij een voorafgaande inventaris opstellen en de grote procedure volgen, maar zijn zij vrijgesteld van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.