Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.10. vraag - antwoord: Een erfdienstbaarheid van riolering om het afvalwater over de eigendom van de buurman te laten afvloeien

A.    is altijd een niet voortdurende en een niet zichtbare erfdienstbaarheid.

B.    is een niet zichtbare erfdienstbaarheid, voor zover ze niet veruitwendigd is door platen en zichtbare constructies.

C.    is in alle gevallen een zichtbare erfdienstbaarheid.

D.    is nooit een een erfdienstbaarheid in de juridische betekenis van het woord.