Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.11. vraag - antwoord: Wanneer een notaris een erfenisaangifte opstelt op verzoek van een cliënt

A.    moet hij dezelfde formaliteiten vervullen als voor een authentieke akte en is hij aansprakelijk zoals bij het opstellen van een elke zodanige akte.

B.    stelt hij slechts een onderhandse akte op waarvoor hij niet aansprakelijk is.

C.    is hij aansprakelijk wanneer hij aanvaardt dat in de aangifte gegevens vermeld worden waarvan hij weet dat ze niet juist zijn.

D.    kan hij aan de partijen geen raad geven over de inhoud van de aangifte en moet hij zich beperken tot de rol van opsteller.