Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.12. vraag - antwoord: Wanneer een man drie kinderen heeft uit een vorig huwelijk en die bij geldig testament aan zijn partner (waarmee hij niet gehuwd is) het vruchtgebruik nalaat van het huis dat hij bewoonde bij zijn overlijden

A. dan zijn de kinderen in alle gevallen verplicht deze testamentaire beschikking te eerbiedigen.

B. de kinderen kunnen weigeren het legaat van het vruchtgebruik af te leveren wanneer de waarde van het huis meer bedraagt dan het beschikbaar deel, maar zij moeten het beschikbaar gedeelte aan de partner van hun vader afstaan.

C. de kinderen kunnen de omzetting van het vruchtgebruik vragen binnen de vijf jaar na het overlijden van hun vader.

D. de kinderen kunnen vragen dat het vruchtgebruik beperkt wordt tot het beschikbaar gedeelte, door het vruchtgebruik in de tijd te beperken tot een vruchtgebruik dat gelijk is in waarde aan het beschikbaar gedeelte.