Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.13. vraag - antwoord:

Robert Thérieur overlijdt op 2 februari 2001en laat als enige wettige erfgenamen achter zijn twee kleinzonen Alain en Alex, die bij plaatsvervulling voor zijn enige, vooroverleden, zoon opkomen. Bij eigenhandig testament heeft hij het beschikbaar gedeelte van zijn nalatenschap vermaakt aan Alex.

Deze verkrijgt van de nalatenschap:

A. drie zesden van de nalatenschap.

B. vier vijfden van de nalatenschap,

C. vier zesden van de nalatenschap.

D. zes achtsten van de nalatenschap.