Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.15. vraag - antwoord: Alhoewel niet wettelijk gesanctioneerd, houdt de notariële confraterniteitsplicht in dat een Belgische notaris:

A.    zich onthoudt aan een collega die een akte-ontwerp heeft opgesteld te doen opmerken dat het ontwerp een onjuistheid bevat.

B.    zijn ambt kosteloos te verlenen aan een collega die op hem beroep doet om een akte te verlijden waarvoor hijzelf ratione personae niet bevoegd is.

C.    weigert in rechte te getuigen, om reden van het beroepsgeheim, indien zijn getuigenis een collega in het gedrang kan brengen.

D.    zijn kandidaatstelling bij de verkiezing van de voorzitter van de Kamer van notarissen intrekt wanneer een oudere collega zich ook kandidaat stelt.