Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.16. vraag - antwoord:  Op 1 mei 1998 heeft Paul Brugmans aan Lode Hardemans een woning verhuurd waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen. Paul en Lode hebben een schriftelijke overeenkomst gesloten, die geregistreerd werd voor een termijn van 18 maanden, zonder indexclausule. De overeenkomst bepaalde alleen dat zij voor een jaar verlengd werd wanneer ze niet beëindigd werd bij het verstrijken van de termijn van 18 maanden. Lode betrekt de woning vandaag nog steeds en hij betaalt nog altijd de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs van 20.000 fr. per maand. Paul raadpleegt u want hij wil de huurprijs indexeren. U moet hem antwoorden.

A.    er is geen indexatie.

B.    indexatie te rekenen vanaf 1 november 2001.

C.    jaarlijkse indexatie volgens de index van de consumptieprijzen, vanaf 1 mei 2002.

D.    jaarlijkse indexatie volgend de gezondheidsindex.