Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.17. vraag - antwoord:  Vader Omer Goedhart schenkt 2.000.000 BEF aan zijn dochter Bertha onder de vorm van gift van hand tot hand. Hij heeft samen met zijn dochter het volgend onderhands document ondertekend :

“Ik, ondertekende Omer Goedhart verklaar op heden 28 april 2001 een som van 2.000.000 BEF in speciën te hebben geschonken aan mijn dochter Bertha als voorschot op mijn nalatenschap.
 Ik ondertekende Bertha Goedhart erken deze som als schenking op voorschot op de nalatenschap van mijn vader ontvangen te hebben. Brussel, 28/04/2001 (Handt.)”.

    Daar vader Goedhart aan het document vaste datum wil geven, vraagt hij raad aan zijn notaris, en vraagt hem of hij niet best het ondertekend document zou laten registreren. Welk is het juiste antwoord van de notaris ?

A.    Dit document is verplichtend te registreren binnen de vier maanden, tegen het vast recht (1.000 BEF).

B.    Dit document is niet verplichtend te registreren, doch als het geregistreerd wordt zal het schenkingrecht verschuldigd zijn.

C.    Dit document dient verplichtend geregistreerd te worden binnen de vier maanden tegen het schenkingrecht.

D.    Steek het document in een gesloten en gezegelde omslag en laat de omslag registreren tegen het vast recht van 1.000 frank.