Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.18. vraag - antwoord: Om in België tegenover derden gevolgen te hebben moet de echtscheiding door onderlinge toestemming van de Belg Prosper Dumont en zijn Portugese echtgenote Teresa Bileza de Oliveira, op 10 november 2000 uitgesproken door de burgerlijke rechtbank van Lissabon, verplichtend

A.    voorafgegaan zijn door een inventaris opgesteld door een Belgische notaris, van alle roerende en onroerende goederen die de echgenoten in België bezitten.

B.    aan de vijf voorwaarden, vermeld in artikel 570, alinea 2 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek, voldoen.

C.    voldoen aan de grondvoorwaarden voor de echtscheiding door onderlinge toestemming opgelegd door het interne recht dat door de Belgische IPR regel wordt aangewezen.

D.    overgeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand van de laatste gemeenschappelijke woonplaats in België of bij gebreke van een dergelijke woonplaats in België, in de registers van de burgelijke stand van het eerste district van Brussel.