Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.19. vraag - antwoord: Om de partijen te identificeren in een akte die moet worden overgeschreven in de registers van het hypotheekkantoor, moet de Belgische notaris

A.    zich ertoe beperken de artikels 11 en 12 van de wet van 25 Ventôse van het jaar XI, zoals gewijzigd door de wet van 4 mei 1999, in acht te nemen.

B.    de identiteit en de woonplaats van de partijen vermelden uitsluitend op grond van de verklaringen die zij onder ede voor hem afleggen of door twee personen die aan de voorwaarden voldoen om instrumenterende getuigen te zijn.

C.    de artikels 11 en 12 van de wet van 25 Ventôse van het jaar XI in acht nemen, zoals gewijzigd door de wet van 4 mei 1999, en door een bijzondere vermelding de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte van de partijen bevestigen.

D.    de artikels 11 en 12 van de wet van 25 Ventôse van het jaar XI in acht nemen, zoals gewijzigd door de wet van 4 mei 1999, en bovendien de nationaliteit van de partijen, zo zij vreemdeling zijn, vermelden door de formaliteit van de inschrijving ervan.