Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.2. vraag - antwoord:

Een minderjarig kind, zes jaar oud, overlijdt en laat goederen na. De grootouders van moederszijde komen op in de wettelijke nalatenschap van hun kleinzoon

A. als de vader en de moeder van het kind vooroverleden zijn.

B. in alle gevallen.

C. als het kind geen broer of zuster van moederszijde (uit dezelfde moeder
geboren) nalaat, en de moeder vooroverleden is.

D. als het kind geen broer of zuster nalaat en de moeder vooroverleden is.