Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.22. vraag - antwoord: Op welk ogenblik heeft de fiscale Administratie het recht om kennis te nemen van de inhoud van een eigenhandig geschreven testament ?

A.    Vanaf de inschrijving in het repertorium van de notaris.

B.    Vanaf de inschrijving in het C.R.T.

C.    Vanaf het overlijden van de testator.

D.    Vanaf de de datum van de akte die de neerlegging onder de minuten vaststelt en waarin de notaris het testament beschrijft.