Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.23. vraag - antwoord:  

De aanwezigheid van de vrederechter is vereist bij een van de volgende gerechtelijke verkopingen. Dewelke ?

A. Verkoping uit de hand van een onroerend goed na uitvoerend beslag tegen een meerderjarige schuldenaar.

B. Verkoping uit de hand van een onroerend goed van een gefailleerde.

C. Openbare verkoping van een onroerend goed dat gedeeltelijk toebehoort aan een onder voorlopig bewind gestelde meerderjarige.

D. Openbare verkoping van een onroerend goed, eigendom van een verkwister.