Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.24. vraag - antwoord:  

Het recht op toewijzing bij voorrang, ingevoerd in het Burgerlijk Wetboek door de Wet van 14 juli 1976 :

A. slaat uitsluitend op de voornaamste gezinswoning.

B. is voorbehouden aan de echtgenote (vrouw) ten aanzien van de voornaamste gezinswoning in het gemeenschappelijk vermogen ingebracht door de echtgenoot (man).

C. is van toepassing ongeacht het huwelijksstelsel.

D. mag ten aanzien van een gemeenschappelijk onroerend goed gevraagd worden door de echtgenoot die een echtscheiding wegens feiten vordert en bekomt ten laste van de andere echtgenote.