Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.25. vraag - antwoord: Jef Debel gaat een krediet aan bij de Fortich Bank ter financiering van de aankoop van zijn villa. Er wordt hem een kredietopening van 12.000.000 BEF toegestaan onder de volgende modaliteiten :
a) hypothecaire kredietakte met verwijzing naar een onderhands bijvoegsel waarin worden vermeld: bedrag van het krediet, opnamemodaliteiten, intrestvoet, aflossingstabellen ; deze akte houdt hypotheekvestiging in tot zekerheid van een bedrag van 2.500.000 BEF in hoofdsom en 250.000 BEF bijhorigheden ;
b) hypothecaire volmachtakte voor een hoofdsom van 9.500.000 BEF en 500.000 BEF bijhorigheden.
    Hoe wordt het ereloon berekend voor de kredietakte {eerste akte, sub a)] ?

A.    Barema G op 12.000.000 BEF.

B.    Barema G op 12.250.000 BEF.

C.    Barema F op 2.500.000 BEF.

D.    Barema F op 2.750.000 BEF.