Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.26. vraag - antwoord: Notaris Gaston Notamus, te Hekelgem, is er in geslaagd, na maanden discussies in een ingewikkeld erfenisdossier, een minnelijk vereffeningsakkord te laten onder-tekenen tussen de 28 legatarissen. De notaris heeft  hierbij  :

A. als derde-beslisser gehandeld.

B. een arbitrage-opdracht volbracht, in de zin aan dat woord gegeven door de Belgische wetgever.

C. een bemiddelingsopdracht uitgevoerd, in de zin van de wet van de wet van 19 februari 2001 (Belg. Staatsbl., 3 april 2001).

D. gehandeld zoals in de notariële praktijk gebruikelijk is en gestreefd naar een consensus tussen de partijen.