Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.27. vraag - antwoord: Juffrouw Elsa Trollet werd in 1992 aangeworven als secretaresse van notaris Jan Blomme. Het bediendencontract voorziet in de betaling van een veertiende maand. In december 1999 heeft notaris Blomme deze veertiende maand niet uitbetaald aan de betrokkene. Na maanden geduld te hebben uitgeoefend, besluit Elsa Trollet om een geding in te spannen voor de arbeidsrechtbank, maar intussen werd notaris Blomme op 25 maart 2000 opgevolgd door notaris Marc De Vrucht.
    Elsa Trollet moet de zaak inleiden :

A.    tegen Jan Blomme

B.    tegen Marc De Vrucht

C.    tegen zowel Jan Blomme als Marc De Vrucht

D.    naar keuze van de aanlegster hetzij tegen Jan Blomme hetzij tegen Marc De Vrucht.