Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.29. vraag - antwoord:  

In welk van de hierna volgende gevallen heeft de pachter een recht van voorkoop ingevolge de Landpachttwet ?

A. in geval van ruiling met opleg.

B. Wanneer een mede-eigenaar in overdeeldheid die conventioneel toegetreden is tot de onverdeelde eigendom van de landbouwgrond, de aandelen van de andere mede-eigenaars in de onverdeeldheid inkoopt.

C. in geval van verkoop van de landbouwgrond aan een gemeente,

D. bij inbreng in vennootschap.


Examenvragen inzake huurrecht: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006