Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.3. vraag - antwoord:

Schenkingen tussen samenwonenden zijn

A. onherroepbaar, behalve in geval van beëindiging van de samenwoning.

B. in alle gevallen herroepbaar overeenkomstig artikel 1096 B.W.

C. onherroepbaar.

D. onderworpen aan het stilzwijgend ontbindend beding van het voortduren van de samenwoning.