Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.30. vraag - antwoord:  

V.30. Dokter No verkocht een woonhus aan James Bond die er zijn voornaamste verblijfplaats wil vestigen. De verkoopbelofte dd 1 februari 2001 is als volgt opgesteld “Tussen Julius No, woonachtig te Laken, en James Bond, woonachtig te Waterloo, werd overeengekomen dat de eerstgenoemde aan de tweede een huis met grond verkoopt gelegen in Goldfingerstraat nr 7 te Laken, voor de prijs van 34 miljoen BEF.
Akte te verlijden voor 30 april en onder de opschortende voorwaarde dat ingeval de koper zijn hypothecaire lening niet bekomt vóór 10 april 2001, de verkoop zonder gevolg blijft ”.

Bij brief van 10 april 2001 laat de Fortich Bank weten dat de lening wordt toegekend. De authentieke verkoopakte werd verleden voor notaris Albert Leroy, te Laeken, op heden 28 april 2001, om 9 u.

De eigendomsoverdracht van dit goed is gebeurd op :

A. 1 februari 2001.

B. 10 april 2001.

C. 19 april 2001, bij de afgifte van de sleutels en de ingenottreding.

D. 28 april 2001.