Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.4. vraag - antwoord: Arthur Dikhuid heeft voor 100.000 Euro de blote eigendom van zijn aandelen in de b.v.b.a."Garage groene zone", waarvan hij de enige aandeelhouder is, aan de oudste van zijn drie kinderen, Michel, verkocht. Onlangs is Arthur die zich het  levenslang vruchtgebruik heeft voorbehouden, overleden. De koop is stilgehouden en de twee andere kinderen, Henri en Jozef, zijn niet op de hoogte ervan. U moet de nalatenschap afwikkelen. Welke rechtsregeling vindt toepassing.

A.    de verkoop blijft alleen beheerst door het gemeen recht van de koopovereenkomsten.

B.    de koopprijs moet in ieder geval als een schenking worden ingebracht in de nalatenschap bij het overlijden van Arthur, als in te brengen schenking.

C.    de koopprijs wordt beschouwd als een schenking vrijgesteld van inbreng.

D.    de aandelen in de b.v.b.a. worden beschouwd als zijnde het voorwerp van een schenking bij vooruitmaking aan Michel; hun waarde moet toegevoegd worden  aan de massa bedoeld in artikel 922 B.W.voor de berekening van het voorbehouden gedeelte, en  de schenking wordt aangerekend op het beschikbaar gedeelte.