Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.8. vraag - antwoord: In een testament dat men aan u voorlegt, komt het volgende beding voor in aansluiting op een bijzonder legaat : "Als bij het overlijden van de legataris het onroerend goed dat ik hem vermaak  nog in natura aanwezig is in zijn nalatenschap,, zal dat onroerend goed toekomen aan de Koning Boudewijnstichting". De legataris vraagt u of dit beding is:

A.    een verboden erfstelling over de hand.

B.    een last die de legataris belet over het goed te beschikken en hem verplicht het goed bij zijn overlijden aan de Koning Boudewijnstichting over te laten.

C.    een beding dat voor de legataris geen enkele verplichting met zich meebrengt, maar als het goed bij zijn overlijden nog in natura in zijn nalatenschap aanwezig is, komt het toe aan de Koning Boudewijnstichting.

D.    een beding dat slechts de wens uitdrukt dat de legataris het goed aan de Koning Boudewijnstichting legateert.