Notarieel examen 2001

Meerkeuzevragen

V.9. vraag - antwoord: Een kredietinstelling verstrekt een hypothecair krediet aan een rijksinwoner voor de aankoop van zijn woning. Om bekleed te zijn  met de uitvoerbare kracht

A.    kan de akte opgesteld worden als kredietakte of als leningsakte.

B.    moet de akte, onder andere, de termijn en de eisbaarheidsvoorwaarden vermelden.

C.    moet de akte niet noodzakelijk de interestvoet en de termijn en de eisbaarheidsvoorwaarden preciseren.

D.    kan de akte onderhands verleden worden, vergezeld van een volmacht tot hypothekeren.