Notarieel examen 2002

Examenvragen inzake boekhouding

Open vragen:
- 2. Certificaten en boekhouding notaris

- 3. Consignatie gelden verkoopakte schoonzoon

- 5. Rubriekrekening

Consultatievraag 6. Notariele boekhouding

Te verbeteren akte:
 - DRIEËNZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO in kontanten; waarvan kwijting.
 - En DRIEHONDERDDUIZEND EURO, bij middel van een check nummer 75.064  getrokken op de Maxima Bank, te Brussel; waarvan kwijting onder voorbehoud van  inkassering.

Meerkeuzevragen:
- 13. Uitvoeringsereloon testament

- 21. Notarieel Fonds

Examenvragen inzake boekhouding : 2001 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006
.