Notarieel examen 2002

Examenvragen inzake familierecht

Open vragen
6. Toewijzing gezinswoning
7. Internationaal testament
8. Verscheuren van een testament
11. Tussenkomst echtgenoot bij schenking

Akte te verbeteren:
Vermelding neerlegging testament op rechtbank en legaatsaflevering ontbreken

Consultaties-clausules:
1. Aankoop door feitelijk samenwonenden
2. Huwelijk en huwelijkscontract
3. Nalatenschap en ouderlijk gezag

Meerkeuzevragen:
1. Aan welke waarde moet een inbreng van roerende goederen worden gedaan?
28. Ouderlijk gezag en openvallen voogdijExamenvragen inzake familierecht: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006
.