Notarieel examen 2002

Examenvragen inzake koop-verkoop

Te verbeteren akte:
verklaart de verkoper te hebben verkocht,
(.....) (....) (....) (....)

Consultaties-clausules:

1. Aankoop door feitelijk samenwonenden

4. Verkoop 'voor bij en onbelast' - notariele aansprakelijkheidExamenvragen inzake koop-verkoop: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006