Notarieel examen 2002

Examenvragen inzake vennootschappen

Consultaties-clausules:
5. Aandeelhoudersovereenkomst

Te verbeteren akte:
... waarvan een uittreksel eerstdaags zal neergelegd worden

Meerkeuzevraag:
17. Vertegenwoordiging vzw

26. Vast gedeelte maatschappelijk kapitaal

30. Onderwerping cvba aan Belgisch recht


Examenvragen inzake vennootschapsrecht: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006