Notarieel examen 2002

Open vragen

I.1. In het kader van een uitvoerend beslag op onroerend goed werd Mter Jaak Kalthart, met standplaats te Hasselt, op 25 november 2001 door de rechtbank aangesteld. Het bevel werd zes dagen later overgeschreven. Maar de notaris stelt vast dat het in beslag genomen goed door een huurder bezet wordt, die het goed sedert meer dan zes maand bewoont, d.w.z. sinds de ondertekening van een huurcontract van hoofdverblijfplaats, dat op 25 april 2001 werd getekend. Nochtans heeft dit huurcontract geen vaste datum.

Moet Mter Kalthart het bestaan van dit huurcontract in zijn lastencohier vermelden ? Motiveer uw antwoord.

JA / NEEN  (schrappen wat niet past)

Motivering :