Notarieel examen 2002

Open vragen

I.10. Vraag - antwoord : Welke formaliteit moet de kandidaat-notaris vervullen op straffe van verval, nazijn benoeming tot notaris-titularis ? Motiveer uw antwoord.