Notarieel examen 2002

Open vragen

I.11. Vraag - antwoord :
Archibald Haddock, 55 jaar jong, echtgenoot van Bianca Castaflore, wenst aan zijn enige dochter van een onroerend goed te schenken gelegen te Koksijde en dat zijn persoonlijke eigendom is.
De echtgenoten Haddock (van Belgische nationaliteit) – Castaflore (van Italiaanse) nationaliteit), zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel naar Belgisch recht overeenkomstig de wet van 14 juli 1976.
In welke gevallen is de tussenkomst van zijn echtgenote Bianca Castaflore in de schenkingsakte, om haar akkoord ermee te geven,
a) enkel en alleen nuttig ?
b) aanbevolen om de eventuele nietigverklaring van de schenking te vermijden ?
c) door wet absoluut vereist, op straffe van nietigheid van de akte ?

A. Enkel nuttig :

B. Aanbevolen :

C. Wettelijk vereist :