Notarieel examen 2002

Open vragen

I.2. Vraag - antwoord : Bij de opening, kort na zijn overlijden, van de kluis die Rik Buffel gehuurd had in de Belgabank te Antwerpen, wordt een reeks certificaten aangetroffen, uitgegeven door de vennootschappen Goudmaker NV en Het Zilverfonds NV. Deze certificaten worden overhandigd aan notaris Maarten Boterham, met standplaats te Bornem die door de enige erfgenaam belast werd met de afhandeling van de nalatenschap. Die certificaten bevestigen dat de overleden titularis was van 325 aandelen op naam in de eerste vennootschap en 148 op naam in de tweede vennootschap. Daaruit blijkt ook dat Rik Buffel als zodanig was ingeschreven in de registers van elk van deze vennootschappen.
Is notaris Boterham onderworpen aan enige verplichting die certificaten in open bewaring te geven aan een kredietinstelling of aan de Deposito- en Consignatiekas ?
Motiveer uw antwoord.

JA / NEEN  (schrappen wat niet past)

Motivering :