Notarieel examen 2002

Open vragen

I.3. Vraag - antwoord : In de loop van het laatste trimester van het jaar 2001 heeft Mter Louis Kabeljauw, notaris met standplaats te Brugge, van de heer Philip Deprins, zijn schoonzoon,
achtereenvolgens 43520 BEF  (1103,61 euro), 25250 BEF (625,93 euro) en 30108 BEF
(746,36 euro) ontvangen en dit voor aktekosten van een akte van verkoop van een
onroerend goed verleden door de voornoemde notaris aan gezegde Heer Deprins.
De notaris heeft die sommen niet gestort op een rubriekrekening op naam van de Heer Deprins.
Klacht wordt bij de Kamer van notarissen ingediend tegen de notaris, door een van zijn vroegere medewerkers die onlangs ontslagen werd. Uit het onderzoek van de klacht blijkt de juistheid van de aangehaalde feiten.
Heeft de notaris inderdaad een fout begaan waarvoor de syndicus voor de Kamer een tuchtstraf kan vorderen ? Motiveer uw antwoord.

JA / NEEN (Schrappen wat niet past)

Motivering :