Notarieel examen 2002

Open vragen

I.4. Vraag - antwoord :
Stefan Vandaar en Maurits Vanhier richten samen een naamloze vennootschap naar Belgisch recht op met een kapitaal van 100 miljoen euro, vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder nominale waarde. Stefan Vandaar tekent in op 680 aandelen en Maurits Vanhier op 320 aandelen.
Op het ogenblik van de ondertekening van de oprichtingsakte door Mter Prudent Upperscriver, met standplaats te Zottegem, wordt aan deze laatste door een advocaat, lasthebber van de oprichters, een bankattest overhandigd waaruit blijkt dat het geplaatste kapitaal volgestort werd ten belope van 75%, dat Stefan Vandaar zijn aandelen in totaliteit volgestort heeft, terwijl Maurits Vanhier zijn aandelen volgestort heeft ten belope van 7.500.000. euro.

Mag de notaris de akte verlijden ? Motiveer uw antwoord.

JA / NEEN (schrappen wat niet past)

Motivering :