Notarieel examen 2002

Open vragen

I.7. Vraag - antwoord : Notaris A. Smulpaap, met standplaats te Antwerpen, ontvangt in zijn kantoor, in tegenwoordigheid van twee getuigen, de heer Dirk Coullois die hem zijn internationaal testament in een open omslag overhandigt en als voorwaarde stelt dat niemand er kennis mag van nemen.
Moet Mter Smulpaap deze testamentaire beschikkingen integraal voorlezen in tegenwoordigheid van de twee door de wet vereiste getuigen ? Motiveer uw antwoord

JA / NEEN  (schrappen wat niet past)

Motivering :