Notarieel examen 2002

Open vragen

I.9. Vraag - antwoord :
Notaris Jan Precies, met standplaats te Gent, wordt door zijn cliënt Charles Lechauve belast met het verlijden van een verkoopsakte van een studio, gelegen te Oostende, met een kadastraal inkomen van minder dan 740 euro. De onderhandse verkoopsovereenkomst werd op 8 maart 2002 getekend. De verkoper, Charles Lechauve, en de koper, Pierre Bougon, zijn beiden gedomicilieerd in Brugge.

Wat is het gewoon tarief van de registratierechten ? In welke gevallen kan de koper aanspraak maken op een verlaagd tarief van de registratierechten ?

Motiveer uw antwoord.

A. Tarief van de registratierechten :

 B. Hypothesen waarin vermindering van de heffingsgrondslag (abattement) kan worden bekomen :