Notarieel examen 2002

II. Akte te verbeteren


Fouten: Aanhef - Verschijning - Oorsprong - Slot


die de akte inschrijft in zijn repertorium, en Johanna KOELHOOFT

geassocieerd notaris met standplaats Brussel.


HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWEE, Op tweeëntwintig februari. Voor Mij, Pierre VAN KRAAN, notaris met standplaats te Mechelen, die de akte inschrijft in zijn repertorium, en Johanna KOELHOOFT, geassocieerd notaris met standplaats Brussel.

Examenvragen inzake deontologie: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006