Notarieel examen 2002 : Fouten in te verbeteren akte in 2002

Er wordt in deze akte niet over een post-interventiediossier gesproken (KB 25 januari 2001).