Notarieel examen 2002 : Fouten in te verbeteren akte in 2002


Gezien de verkoper het verkochte goed nog tijdelijk blijft bewonen dient hij op z'n minst voor deze bewoning verzekerd te blijven en er wordt niets over gezegd in de akte.