Notarieel examen 2002 : Fouten in te verbeteren akte in 2002

Maximum 25.000 euro mag betaald worden in contanten. (art. 10bis wet 11 januari 1993 op de witwaspraktijken)