Notarieel examen 2002 : Fouten in te verbeteren akte in 2002

Vrijstelling van ambtshalve inschrijving, wannere deel van de prijs met cheque betaald wordt en waarvan kwijting geschiedt onder voorbehoud van inkassering, is niet mogelijk wanneer een minderjarige bij de verkoop betrokken is.