Notarieel examen 2002

II. te verbeteren akte


Fout 20:

Alle bij de verkoping betrokken partijen dienen deze erkenning te doen. Niet alleen de koper.Fouten inzake de voorlezing door de notaris van artikel 203 W. Reg. werden doorheen de jaren telkens opnieuw gemaakt: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006