Notarieel examen 2002 : Fouten in te verbeteren akte in 2002


De bevestiging van de identiteit van de verkopers op zicht van de identiteitskaart voldoet enkel aan de verplichtingen die door de ONW wordt opgelegd aan de notaris: de hypotheekwet eist andere inlichtingen (onder meer plaats en datum van geboorte) en presiceert dat deze inlichtingen in principe bevestigd moeten worden door een uittreksel uit de geboorteakte, het trouwboekje, of het rijksregister.